บริษัท เทคทาเล้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการงานด้าน ICT เป็นหลัก ประกอบด้วยอุปกรณ์ระบบเครือข่ายระบบซอฟต์แวร์ สนับสนุนงานบริหารจัดการในองค์กร ตามความต้องการลูกค้า

Gallery

Contacts

299/173 Vibhavadi Rangsit Rd, Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210

service@techtalent.co.th

+66 90 905 7625

NetGain Infrastructure Monitoring

การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน NetGain ช่วยให้มองเห็นสถานะและประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีขององค์กร โดยจะแจ้งเตือนคุณถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบปัญหาและดำเนินการที่จำเป็นหากจำเป็น ระบบจะตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแบบ on-prem, hybrid หรือ cloud-native.

Key Features

Comprehensive Metrics

อุปกรณ์ที่มี IP จะถูกค้นพบโดยอัตโนมัติโดยใช้ SNMP และสามารถเพิ่มไปในกลุ่มเพื่อตรวจสอบและวิเคาระห์ มีการ ตรวจสอบความพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ และสามารถตั้งค่าเกณฑ์เฉพาะรายการหรือเป็นกลุ่ม สัญญาณเตือนมีรหัสสีตามระดับความรุนแรงเพื่อความเข้าใจที่รวดเร็ว มีความยืดหยุ่นในการกําหนดตารางเวลาตรวจสอบ เช่นการใช้ตารางเวลาหยุดการตรวจสอบในช่วงเวลาการบํารุงรักษา

Dashboard 2.0

ระบบมาพร้อมกับฟังก์ชัน Dashboard 2.0 ที่ปรับแต่งได้ทรงพลัง ด้วย Dashboard 2.0 ผู้ใช้มีความยืดหยุ่น อย่างเต็มที่ในการออกแบบแดชบอร์ดสําหรับผู้ใช้ทางธุรกิจและเทคโนโลยี แดชบอร์ดสามารถแชร์ได้หลายวิธี ฝ่ายไอทีสามารถสร้างแดชบอร์ดการจัดการและแชร์กับ CIO ส่วนงาน MSP สามารถสร้างแดชบอร์ดสําหรับลูกค้าแยกต่างหาก และแชร์กับลูกค้าของตน แดชบอร์ดให้มุมมองสถานะของโครงสร้าง พื้นฐานด้านไอทีได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้ฝ่ายบริหารและทีม IT Ops ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องอย่างรวดเร็ว

Biz View

BizView เป็นมุมมองที่มีประโยชน์ ซึ่งมาช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูและทําความเข้าใจแผนผังการทํางานความสัมพันธ์การ เชื่อมต่อกันของระบบงานบริการ สําหรับองค์กรของตนได้ สิ่งนี้ทําให้เจาะลึกเพื่อดูหาสาเหตุของปัญหาให้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน

Forecasting

วามสามารถในการคาดการณ์ค่าความจุ forecasting of capacity และอื่นๆ มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ในการมองไป ข้างหน้าและวางแผนสําหรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น โซลูชันนี้ใช้ machine learning เพื่อดูข้อมูลในอดีตและ คาดการณ์ปริมาณงานในอนาคต ระบบยังคงปรับแต่งความแม่นยําเมื่อเวลาผ่านไปได้

Anomaly Detection

 การตรวจจับความผิดปกติ คือการระบุลักษณะการทํางานของส่วนประกอบไอที ที่เบี่ยงเบนไปจากลักษณะการทํางาน ปกติ ตัวอย่างจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ซึ่งโดยปกติจะทํางานที่ 10% ของการใช้งาน CPU ในเวลาเที่ยงคืนเพื่อทํางานที่ 50% ด้วยการใช้ข้อมูลในอดีต AI จะกําหนดพฤติกรรมพื้นฐานของส่วนประกอบไอที และระบุความผิดปกติเมื่อมันเกิดขึ้น ฝ่ายไอทีสามารถปรับแต่งค่าความไวของการตรวจจับ AI ได้ด้วยการตรวจจับความผิดปกติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีไม่จําเป็นต้องตั้งค่าเกณฑ์คงที่ (static thresholds) แต่พึ่งพา AI เพื่อค้นหาเกณฑ์โดยอัตโนมัติ จากนั้นจึงแจ้งเตือนทีมปฏิบัติการเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น

Outlier Detection

ค่าผิดปกติคือองค์ประกอบด้านไอที ที่เบี่ยงเบนอย่างมากจากบรรทัดฐาน หรือค่าเฉลี่ยที่กําหนดของชุดข้อมูล ตัวอย่างเช่น หากชุดของเซิร์ฟเวอร์ 20 เครื่องทํางานที่ความจุ 10% และเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องทํางานที่ 50% ก็จะถือ ว่าผิดปกติ AI ใช้เพื่อระบุค่าผิดปกติในชุดข้อมูลที่กําหนด ฝ่ายไอทีสามารถปรับแต่งค่าความไวของการตรวจจับ AI ได้ด้วยการตรวจจับค่าผิดปกติ AI สามารถค้นหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นแม้ว่าข้อผิดพลาดจะไม่เกินเกณฑ์ และสามารถแจ้ง เตือนทีมปฏิบัติการด้านไอทีได้โดยอัตโนมัติ

Reports

มาพร้อมกับรายงานมากกว่า 100 รายการทันที ปรับแต่งรายงานของคุณและตั้งค่าการสร้างและการส่งตามกำหนดเวลา

Devices supported

How NetGain Infrastructure Monitoring Works?

ข้อมูลถูกรวบรวมจากอุปกรณ์ไอทีและแอปพลิเคชันโดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานหรือผ่าน NetGain Agent ข้อมูลดิบได้รับการประมวลผลโดยซอฟต์แวร์ NetGainข้อมูลจะถูกตรวจสอบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า หากตรวจสอบพบเกินเกณฑ์ การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังบุคคลหรือทีม ไอทีที่เหมาะสมข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล

System Requirements