บริษัท เทคทาเล้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการงานด้าน ICT เป็นหลัก ประกอบด้วยอุปกรณ์ระบบเครือข่ายระบบซอฟต์แวร์ สนับสนุนงานบริหารจัดการในองค์กร ตามความต้องการลูกค้า

Gallery

Contacts

299/173 Vibhavadi Rangsit Rd, Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210

service@techtalent.co.th

+66 90 905 7625

Database Design

เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ Data Base ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นโครงการ และแก้ปัญหา Structure ที่ผิดเพี้ยนต่างๆ