บริษัท เทคทาเล้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการงานด้าน ICT เป็นหลัก ประกอบด้วยอุปกรณ์ระบบเครือข่ายระบบซอฟต์แวร์ สนับสนุนงานบริหารจัดการในองค์กร ตามความต้องการลูกค้า

Gallery

Contacts

299/173 Vibhavadi Rangsit Rd, Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210

service@techtalent.co.th

+66 90 905 7625

// who we are

Your Partner for
Digital Transformation

ประวัติความเป็นมา

ดำเนินการก่อตั้งมาในปี 2553 เริ่มดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาระบบ ICT รับออกแบบ วางระบบ ICT Work Flow  สร้างทีมโดยจัด Training ICT Staff ให้กับองค์กร จากนั้นในปีต่อมา ดำเนินการจัดวาง IT Risk Management  และดำเนินการตัดถ่ายระบบ Network Enterprise Broadband และต่อมาร่วมจัดสร้างนวัตกรรมศูนย์สั่งการ “มิราเคิลอายส์”

บริษัท เทคทาเล้นท์ จำกัด เป็นบริษัทเพื่อดำเนินด้าน ICT เป็นหลักประกอบด้วยอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนงานบริหารจัดการในองค์กรที่มีคุณภาพระดับสากล ระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาตามความต้องการของลูกค้า

// Experience. Execution. Excellence.

What We Actually Do

ตัวอย่างงานของเรา

ICT For Corporate Management

เราให้บริการตั้งแต่การออกแบบระบบ ICT จนถึงขั้นตอนการติดตั้ง และส่งมอบอย่างเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการเชื่อมต่อกับเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การดูแล และการบำรุงรักษา เราช่วยลูกค้าประหยัดเวลาการทำงาน และขจัดปัญหาต่างๆ ในการติดตั้ง

เราให้บริการทั้งในรูปแบบ B to B และ B to C เช่น โครงการมิราเคิลอายส์ โครงการ “Social Risk Analyze และโครงการ “Solution Innovation & Product Optimize”

เราดำเนินการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการออกแบบกระบวนการทำงาน เพื่อตอบโจทย์กลยุทธ์ขององค์กรและเลือกสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล ตามปัจจัยพื้นฐานขององค์กร

ICT Cut Change Solution

เราดำเนินการตัดถ่ายระบบ ICT จากเทคโนโลยีเก่า สู่เทคโนโลยีใหม่ ตามบริบทขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การตัดถ่ายระบบ IT Broadband และ ระบบ Broadcast ขององค์กรระดับใหญ่มาแล้ว

// technology index

พัฒนาแนวคิดทางธุรกิจ ไปพร้อมเทรนเทคโนโลยีใหม่ๆ กับ เทคทาเล้นท์

เราจัดหาและพัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า 

Hardware Provider 100%
Software Provider 100%
Services 100%