บริษัท เทคทาเล้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการงานด้าน ICT เป็นหลัก ประกอบด้วยอุปกรณ์ระบบเครือข่ายระบบซอฟต์แวร์ สนับสนุนงานบริหารจัดการในองค์กร ตามความต้องการลูกค้า

Gallery

Contacts

299/173 Vibhavadi Rangsit Rd, Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210

service@techtalent.co.th

+66 90 905 7625

Maintenance

อบรมการใช้งานอุปกรณ์เครื่องวัดและวิเคราะห์สายสัญญาณ ยี่ห้อ Fluke Network

อบรมการใช้งานอุปกรณ์เครื่องวัดและวิเคราะห์สายสัญญาณ ยี่ห้อ Fluke Network

#Techtalent, #techtalent , #เทคทาเลนท์

Author

Dollar