บริษัท เทคทาเล้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการงานด้าน ICT เป็นหลัก ประกอบด้วยอุปกรณ์ระบบเครือข่ายระบบซอฟต์แวร์ สนับสนุนงานบริหารจัดการในองค์กร ตามความต้องการลูกค้า

Gallery

Contacts

299/173 Vibhavadi Rangsit Rd, Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210

service@techtalent.co.th

+66 90 905 7625

UBIKA, the new DenyAll, is a European cybersecurity provider. Its mission is to help organizations secure their digital transformation by protecting applications against cyber attacks.

Ubika Web Application Firewall is the most indispensable security solution for all types of businesses, public authorities and large enterprise customers. It will meet your specific development needs, infrastructure environment and security policy. Taking into account the form factor, the type and number of applications, the complexity of the environment as well as regulatory and industry standards will help decide which Edition is the best suited to provide the most relevant security measures for your organization.

Features

WAF Deployment
• Virtual & Hardware

Security
• OWASP Top 10, HTTP request interpretation, Black/Whitelist engine, Prevent Zero-Day Attakcs

API Security
• Parse and Validate Schemas, manipulate JSON/XML

Dedicated Management Console
• Centralised provision, centralize management, chain multiple security engine

Graphic Work Flow
• Setup policies and rules via the Graphical User Interface workflow