บริษัท เทคทาเล้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการงานด้าน ICT เป็นหลัก ประกอบด้วยอุปกรณ์ระบบเครือข่ายระบบซอฟต์แวร์ สนับสนุนงานบริหารจัดการในองค์กร ตามความต้องการลูกค้า

Gallery

Contacts

299/173 Vibhavadi Rangsit Rd, Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210

service@techtalent.co.th

+66 90 905 7625

Detect. Manage. Respond

SIEM + SOAR

Automated threat detection, investigation, and response empowers organizations to protect themselves effectively

  • Reduces alert fatigue

  • Completes infrastructure visibility

  • Efficiently threat hunts

UEBA

Accurate, risk-based analytics guide security teams in combating tomorrow’s advanced threats

  • Uncovers unusual behavior

  • Creates powerful incident timelines

  • Unmatched time-to-value

Security for SAP

Reduce risk and protects business-critical operations by detecting and responding to threats in your SAP environment

  • Monitors threats and risky behavior

  • Automates compliance and audits

  • Works with any SIEM platform