บริษัท เทคทาเล้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการงานด้าน ICT เป็นหลัก ประกอบด้วยอุปกรณ์ระบบเครือข่ายระบบซอฟต์แวร์ สนับสนุนงานบริหารจัดการในองค์กร ตามความต้องการลูกค้า

Gallery

Contacts

299/173 Vibhavadi Rangsit Rd, Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210

service@techtalent.co.th

+66 90 905 7625

Gatewacher is designed to detect suspicious or malicious activity by analyzing network flows, our cybersecurity solutions offer unparalleled threat coverage. Trackwatch® is the advanced intrusion detection platform for all organizations wishing to strengthen their cybersecurity by detecting threats to their network traffic using artificial intelligence.

Trackwatch®, the detection system published by Gatewatcher, is based on a unique technology in weak signal analysis and machine learning, targeting abnormal behaviours by running a dynamic analysis of weak signals from inside network flows. Trackwatch® is the only product on the market with a dual approach to the threat in the exploration phase, with deep data capture and optimal analysis. It auto-adapts to polymorphic threats, in order to guarantee a strong accuracy.