บริษัท เทคทาเล้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการงานด้าน ICT เป็นหลัก ประกอบด้วยอุปกรณ์ระบบเครือข่ายระบบซอฟต์แวร์ สนับสนุนงานบริหารจัดการในองค์กร ตามความต้องการลูกค้า

Gallery

Contacts

299/173 Vibhavadi Rangsit Rd, Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210

service@techtalent.co.th

+66 90 905 7625

// about company

Your Partner for
Digital Transformation

เทคทาเล้นท์ องค์กรที่ดูแลระบบดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน 

       คือ องค์กรที่ให้บริการด้านการออกแบบ การดำเนินงาน การจัดหา สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT (Information Communication Technology) เพื่อตอบสนองการเติบโตเชิงกลยุทธ์องค์กรของลูกค้า โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการบริหารจัดการ การปรับปรุง การพัฒนา และการยกระดับของระบบ ให้สอดคล้องคุ้มค่าการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์กรลูกค้า

ปณิธานในการดำเนินธุรกิจ

“เรามุ่งมั่น สร้างสรรค์งานให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร

ของลูกค้า เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน“

Experience

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการออกแบบ ให้คำปรึกษา และส่งมอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ

Quick Support

เรามีทีมงานมืออาชีพที่คอยดูแลให้คำปรึกษา ทั้งออนไลน์และ ออนไซท์

// why choose us

Design the Concept
of Your Business Idea Now

01
ออกแบบ Solution
เราออกแบบ Software หรือ Solution เพื่อให้ลูกค้าทดสอบ และ พิสูจน์แนวคิด หรือความต้องการ ของลูกค้าเอง
Design
02
พัฒนา Software
พัฒนาระบบ โดยใช้ทั้งแนวคิด Agile และ WaterFall Methodology

Develop
03
วิเคราะห์ระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการพัฒนาระบบ และนำมาปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงให้ระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
Analyze
04
ความปลอดภัย
จัดหาระบบ Cyber Security ที่แข็งแรง ปลอดภัย และเหมาะสมกับองค์กรของลูกค้า
Security
จังหวัดที่เราให้บริการในประเทศไทย

เราให้บริการลูกค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในแต่ละจังหวัด

+
สินค้าและบริการ

เรามีสินค้าและบริการต่างๆ หลายรายการ รอคุณอยู่ที่ Tech Talent 

// our product & service

เราส่งมอบสินค้าและบริการด้านไอที
ในหลายรูปแบบ เช่น

พัฒนาเว็บไซต์

บริการพัฒนา Website ตามความต้องการในงบประมาณที่คุณสามารถกำหนดและออกแบบได้

จัดหาระบบหรือ Solution

วิเคราะห์ความต้องการ และจัดหาระบบ หรือ Solution ที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า

พัฒนา Application

บริการพัฒนา Mobile Application ทั้ง 3 รูปแบบ Native Application , Hybrid Application และ Web Application

ให้คำปรึกษาทางด้านไอที( IT Consultant)

เรามีผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ ทางด้าน IT พร้อมให้บริการ

จัดหา Hardware & Software

จัดหา ส่งมอบ พร้อมติดตั้ง Hardware และ Software ตามความต้องการของลูกค้า

การบำรุงรักษาระบบ (MA)

บริการบำรุงรักษาระบบ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ (กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)

UI/UX Design

Build the product you need on time with an experienced team that uses a clear and effective design process.

Dedicated Team

Build the product you need on time with an experienced team that uses a clear and effective design process.

// TECHNOLOGY INDEX

เราส่งมอบสินค้าและบริการ ตามปณิธานการดำเนินธุรกิจ ความซื่อสัตย์มุ่งมั่นในการรักษาความเชื่อใจ และความลับของลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา